ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim, zawiadamia właścicieli działek sąsiednich, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 197/2013 z dnia 03 lipca 2013r. wydanej dla „CELTHER POLSKA” Sp. z o.o., z siedzibą: 05-170 Zakroczyn, ul. Ostrzykowizna nr 14A, dotyczącej pozwolenia na budowę budynku biurowo - produkcyjno - magazynowego (kat. XVIII) z częścią socjalno - biurową, laboratoriami, pomieszczeniami technicznymi oraz infrastrukturą techniczną: układem komunikacji wewnętrznej z parkingami (kat. XXII ), instalacją wodociągową, instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji deszczowej, instalacją energetyczną, zbiornikiem retencyjnym (kat. XXIV), szczelnym zbiornikiem do gromadzenia nieczystości o poj. 50 m3, separatorem koalescencyjnym z osadnikiem, pompownią ścieków, agregatem prądotwórczym, stacją transformatorową (kat. VIII) oraz murkiem oporowym (kat. VIII), na terenie działek o numerach ewidencyjnych 92/19, 92/2 i 92/24, przy ulicy Inwestycyjnej, w Konstantynowie Łódzkim, obręb K -19.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa Oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 pok. Nr 14, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 8-16; wtorek 9-17; piątek 8-15.

Konstantynów Łódzki, dnia 03 lipca 2013 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku biurowo - produkcyjno - magazynowego firmie "CELTHER POLSKA" Sp. z o.o.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:10.07.2013 09:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Korycka
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:10.07.2013 09:41