Pabianice, dnia 24 lipca 2013 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. dzierżawy na czas oznaczony 3 lat nieruchomości niezabudowanej
położonej w gm. Ksawerów przy ul. Szkolnej, działki nr 2166/15 i nr 2166/17


W dniu 16 lipca 2013 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony 3 lat 
nieruchomości niezabudowanej, położonej w gminie Ksawerów, przy ul. Szkolnej,
w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
2166/15 o pow. 23,1625 ha i nr 2166/17 o pow. 2,4000 ha,
objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00035408/1,
stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego. 
Do uczestnictwa w przetargu zostały dopuszczone dwie osoby.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 18 600,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych).
Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu -
30 000,00 zł (słownie: trzydzioeści tysięcy złotych)
Dzierżawcami w/w nieruchomości są Elżbieta i Krzysztof małż. Walaszczyk.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. dzierżawy na czas oznaczony 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w gm. Ksawerów przy ul. Szkolnej, działki nr 2166/15 i nr 2166/17
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:24.07.2013 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:24.07.2013 08:39