Pabianice, dnia 16 lipca 2013 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. dzierżawy  nieruchomości gruntowej położonej w gminie Lutomiersk
w obrębie 14 Lutomiersk, działka nr 897/1


W dniu 16 lipca 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości
gruntowej, położonej w gminie Lutomiersk, w obrębie 14 Lutomiersk,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 897/1 o pow. 0,6600 ha,
objętej księgą wieczystą KW Nr SR1L/00036634/2,
stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
Liczba osób dopuszczonych do przetargu - brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 5 100,00 zł
(słownie: pięć tysięcy sto złotych) netto
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. dzierżawy nieruchomości położonej w gminie Lutomiersk w obrębie 14 Lutomiersk, działka nr 897/1
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:08.08.2013 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:08.08.2013 09:06