Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy MASTER z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Szerokiej 3 na wykonanie urządzenia wodnego w Ksawerowie na działce nr ew. 1456 polegającej na przebudowie rowu przydrożnego w ulicy Szerokiej poprzez zamontowanie przepustu o sr. 40 cm i długości 10,1 m umożliwiającego wjazd na działke nr ew. 1458/7.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 18 - wykonanie urządzenia wodnego w Ksawerowie na działce nr ew. 1456 ul. Szeroka.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:02.09.2013 16:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:02.09.2013 16:10