Zgodnie z art 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji Starosty Pabianickiego nr 461/2011 z dnia 1.08.2011r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego dla SUWARY TECH Sp. z o.o. na:
1. wykonanie urządzenia wodnego tj.: wylot kanalizacji deszczopwej o śr. 500 mm w skarpie istniejącego zbiornika chłonnego na działce nr ew. 2161/42 w Ksawerowie
2. szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu scieków opadowych i roztopowych projektowanym wylotem do ziemi poprzez istniejący zbiornik chłonny z terenu zakładu SUWARY TECH Sp. z o.o. w Ksawerowie na dzoałce nr ew. 2161/42.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 24 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew 2161/42 w Ksawerowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:03.09.2013 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:03.09.2013 11:00