Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dłutów na wykonanie urządzeń wodnych tj.:
1. rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego przechodzącego przez rzeke Jesionkę od km 9+441,70 do km 9+448,30 w miejscowości Dłutów w ciągu ulicy Wysokiej,
2. wykonania obiektu mostowego przechodzacego przez rzekę Jesionkę od km 9+441,60 do km 9+449,20 w miejscowości Dłutów w ciągu ul. Wysokiej.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie - 6341 28 - rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i wykonanie nowego na rzece Jesionce od km 9+441,60 do km 9+449,20 w Dłutowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:17.09.2013 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:17.09.2013 15:15