Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starosta Pabianicki informuje o wszczęciu na wniosek Karoliny Stachery, działającej jako pełnomocnik Wójta Gminy Lutomiersk postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studnia nr 2 (awaryjnej) na ujęciu zlokalizowanym w m. Prusinowice, gm. Lutomiersk oraz na pobór wód podziemnych z ww. ujęcia na potrzeby wodociągu gminnego.
W tut. Wydziale można zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 23.09.2013r.
Jednoczesnie informujemy, że na podstawie art. 79 paragraf 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w dniu 20.09.2013r. o godz. 10 zostana przeprowadzone oględziny na terenie ww. ujęcia w Prusinowicah w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 29 - wykonanie studni nr 2 w m. Prusinowice gm. Lutomiersk oraz pobór wód podziemnych z wymienionego ujęcia
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:17.09.2013 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Irena Grenda
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:17.09.2013 15:24