Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3

województwo łódzkie ___________________________________________________________________________

tel. +48 42 2111-210           faks +48 42 2111-210 w 60            NIP 727-104-51-59            REGON 000311734

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DPS Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim ul. Bechcice 3 ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29-08-2013 w celu wyłonienia Wykonawcy na

 DOSTAWĘ 100 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM.

Nr ogłoszenia w BZP 166671-2013

Nr Sprawy ZP/4/2013

 

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”w Konstantynowie Łódzkim,
                          95-050 Konstantynów Łódzki, Bechcice 3

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło 11 Wykonawców.

I. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy

I.                                                                                                                                GWN Sp. z o.o., 44-351 Turza Śląska, Bogumińska 77c

- wartość wybranej oferty brutto : 73554,00

- oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych przez Zamawiającego;

- oferta uzyskała łącznie 100 pkt.

- Jedyne kryterium oceny ofert stanowiła cena.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyły również firmy:

-        Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna, Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38 – oferta uzyskała 85,92 pkt

-        Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-WIN,99-311 Bedlno, Wola Kałkowa 29 – oferta uzyskała 88,09 pkt

-        Barteks PPHU Bartosiewicz Sławomir, 95-061 Dmosin, Teresin 2– oferta uzyskała 93,44 pkt

-        Mercury HM Sp. z o.o., Sp. K., 43-300 Bielsko-Biała, Gałczyńskiego 6 – oferta uzyskała 92,57 pkt

-        P.W. ATEX Sp. z o.o. 44-145 Pilchowice, Gliwicka 3 – oferta uzyskała 92,00 pkt

-        Materiały Budowlane i Opał Anna Cieślak; 95-200 Pabianice, Porszewice 24- oferta uzyskała 88,83 pkt;

-        Biuro Handlowe INTERCO Sp. z o.o., 40-272 Katowice, Graniczna 29 – oferta uzyskała 96,61 pkt;

-        Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe IMAGE;43-186 Orzesze-Gardawice, Dojazdowa 53- oferta uzyskała 88,86 pkt.

-        Artel Sp. z o.o.;42-600 Tarnowskie Góry, Oświęcimska 2- oferta uzyskała 82,03 pkt.

-        Eurokomers Sp. z o.o., 44-351 Turza Śląska, Bogumińska 77c- oferta uzyskała 95,22 pkt.

-        RUDKOKS Stanisław Baron; 41-706 Ruda Śląska, 1-go Maja 35 – oferta uzyskała 87,94 pkt

II. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

III. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuje się Wykonawcę, iż umowa może zostać zawarta nie wcześniej niż po 5 dniach od przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określone w art. 27 ust.2, albo 10 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.( art 94 ust.1 pkt. 2 PZP)

 

 Dyrektor DPS

„Pod Dębami”

Hubert Kowalski

Konstantynów Łódzki 17-09-2013

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na DOSTAWĘ 100 TON KOKSU OPAŁOWEGO GRUBEGO GATUNEK I DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POD DĘBAMI” W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM. Nr ogłoszenia w BZP 166671-20
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:17.09.2013 16:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:17.09.2013 16:59