Zgodnie z art ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Mariusza Wilka na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu rekreacyjnego o powierzchni całkowitej 1177 m2 i maksymalnej głębokości 2,91 m zlokalizowanego na działce nr ew. 52 w Charbicach Dolnych gm. Lutomiersk.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 15.10.2013r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 52 w Charbicach Dolnych gm. Lutomiersk.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 30 - wykonanie stawu na działce nr ew. 52 w Charbicach Dolnych gm. Lutomiersk
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.10.2013 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:04.10.2013 10:37