OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 par. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz.U.z 2013r. poz. 267 tekst jednolity) oraz art. 127 ust. 6 ust. 7a ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z póż. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w dniu 17.10.2013r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miejskiej Pabianice na:
1. piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Dobrzynki w km 8+740 za pomocą jazu żelbetowego do maksymalnej rzędnej piętrzenia wody 179,30 m npm oraz jej retencjonowania,
2. pobór wód powierzchniowych z rzeki Dobrzynki w km 8+760 dla potrzeb stawów rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach do zasilania stawów i utrzymania zalewu,
3. zrzut wody ze stawów do rzeki Dobrzynki w km 8+215,
oraz zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą w związku z piętrzeniem wód rzeki Dobrzynki w km 8+740 za pomocą jazu żelbetowego.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać sie z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 18.11.2013r. o godz. 12.00 zostaną przeprowadzone ogledziny w terenie w celu odniesienia sie do wniosku.
Spotkanie przy udziale stron postępowania rozpocznie się na jazie na rzece Dobrzynce przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.11.2013 16:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:05.11.2013 16:19