Na podstawie art. 61 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustway z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczeciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla pana Wiktora Kolasińskiego na wykonanie urządzenia wodnego tj. likwidację (rozbiórkę) odcinka rowu melioracyjnego P-4-2-1 zlokalizowanego na działkach nr ew. 610 i 611 w Piątkowisku gm. Pabianice.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 21.11.2013r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone ogledziny na działkach nr ew. 610 i 611 w Piatkowisku w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 35 - likwidacja odcinka rowu na działkach nr ew. 610 i 611 w Piatkowisku gm. Pabianice
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:14.11.2013 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:14.11.2013 13:09