Pabianice, dnia 18 listopada 2013 r.

 


 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim  przy ul. Lutomierskiej,
obręb K-3, działki nr 42/2,
42/3, 42/4, 42/5, 42/6


 W dniu 08 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 42/2 o pow. 0,3270 ha, nr 42/3 o pow. 0,3270 ha, nr  42/4 o pow. 0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha, nr 42/6 o pow. 0,3270 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00033617/5, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanych działek – 261 600,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) plus podatek VAT 23%.


 Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, działki nr 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:19.11.2013 08:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:19.11.2013 08:18