Na podstawie art. 61 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013 poz. 267 tekst jednolity) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 test jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla SUWARY TECH Sp. z o.o. na:
1. wykonanie urządzenia wodnego tj.: przebudowę rowu bez nazwy w km 0+628 na działce drogowej nr ew. 2163/2 ul. Giełdowa w Ksawerowie poprzez zamontowanie w prawej skarpie wylotu kanalizacji deszczowej PCV o śr. 250 mm,
2. szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu nadmiaru ścieków opadowych i roztopowych ze zbiornika wodnego na terenie działki nr ew. 2161/2 w Ksawerowie do ziemi za pomocą rowu bez nazwy zlokalizowanego na działce nr ew. 2163/2 w Ksawerowie projektowanym wylotem o śr. 250 mm.
Osoby zainteresowane w sprawie moga zapoznac się z dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 33 - odprowadzanie nadmiaru ścieków deszczowych ze zbiornika wodnego do rowu w Ksawerowie
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:03.12.2013 13:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:03.12.2013 13:22