Na podstawie art. 61 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z póżn. zmian) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Dłutów na:
1. wykonanie urządzeń wodnych w tym:
- wykonania ekodrenu - rury perforowanej o śr. 200 o długości 11 m w hm 6+46 - 6+35 stanowiącego początek kanalizacji deszczowej w ul. Polnej,
- likwidacja rowu przydrożnego na odcinku 122 m biegnącego w ul. Polnej od strony północnej poprzez przykrycie rurociągiem PCV o śr. 200 na długości 75 m i rurociągiem PCV o śr. 250 na długości 46 m,
- przebudowa rowu przydroznego biegnącego po prawej stronie ulicy Polnej w hm 2+31 poprzez wykonanie wylotu o śr. 30 odbierającego wody deszczowe z rowu przydroznego,
- odbudowa  
istniejącego rowu otwartego (odbiornika wód z kanalizacji deszczowej w ul. Polnej) na długości 147m,
- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej o śr. 500 z ul. Polnej do rowu otwartego w hm 1+47
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód deszczowych z ul. Polnej i działek przyległych do rowu otwartego wylotem o śr. 500 w hm 1+47.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 11.12.2013r. zostaną przeprowadzone oględziny na ulicy Polnej w Dłutowie w celu odniesienia sie do wniosku. Spotkanie odbędzie się przy Urzędzie Gminy w Dłutowie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 39 - odprowadzenie wód deszczowych z ul. Polnej do rowu otwartego w hm 1+47
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:03.12.2013 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:03.12.2013 14:35