DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ "Pod Dębami"

                                                                       95- 050 Konstantynów, ul. Bechcice 3

 

 

 

Przetarg nieograniczony w dniu 09-12-2013 r. W celu wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę produktów mleczarskich do DPS "Pod Dębami" w Konstantynowie Łódzkim

 

 

 

     

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego – przedmiot zamówienia:  dostawa produktów mleczarskich dla DPS „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim, Zamawiający udziela odpowiedzi: 

 

  1. Czy Zamawiający widzi możliwość wyraźnego wskazania w pkt II., iż dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia takiej zmiany w zapisie w SIWZ.

  1. Czy zamawiający widzi możliwość zmiany zapisu “W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca”.

na zapis: “w razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości lub wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tak aby możliwe było jego użycie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takowych zmian w zapisach w SIWZ.

 

  1. Czy istnieje możliwość obniżenia wysokości kary umownej wskazanej w pkt XXI. SIWZ.
  2. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takowych zmian w zapisach w SIWZ.

 

 

                                                                                             

 

Dyrektor DPS

                                                                                              Hubert Kowalski

 


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi do zapytań dot. przetargu nieograniczonego na dostawę produktów mleczarskich do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej - Konstantynów Łódzki, 95-050 ul. Bechcice 3
Informację opublikował:Krzysztof Swat
Data publikacji:04.12.2013 11:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Michalska-Dróżka
Informację aktualizował:Krzysztof Swat
Data aktualizacji:04.12.2013 11:38