Pabianice, dnia 11 grudnia 2013 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 350, położonej w Pabianicach
w obrębie P-10, przy ul. Warszawskiej 96

W dniu 3 grudnia 2013 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabainicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabunet Wicestrosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej 96, w obrębie P-10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 350 o pow. 0,0894 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00053502/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu -  3 osoby
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) plus podatek  VAT 23%
Nabywcami w/w nieruchomości są małżonkowie Mariusz Sitek i Edyta Kalinowska - Sitek.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 350,położonej w Pabianicach w obrębie P-10 przy ul. Warszawskiej 96
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:11.12.2013 10:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:11.12.2013 10:04