Pabianice, dnia 17 grudnia 2013 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 117, położonej w Konstantynowie Łódzkim
 przy ul. Kolejowej

W dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy     ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestrosty, odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Kolejowej, w obrębie K-15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 350 o pow. 0,5031 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00051057/3, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu -  brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza - 440 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 117, położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:17.12.2013 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:17.12.2013 15:20