Na podstawie art 61 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla MEDICAL CENTRE MED of ŁÓDŹ Sp. z o.o na:
1. wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 661 w Lutomiersku w tym przebudowę rowu melioracyjnego w km 1+250 poprzez zamontowanie wylotu typu W1 o śr. 160 wraz z umocnieniem skarp i dna rowu na długości 1 m przed i 1,5 m za wylotem betonowym płytami ażurowymi typu MABO,
2. szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków oczyszczonych projektowanym wylotem o śr. 160 do ziemi za pomocą rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ew. 661 w Lutomiersku w km 1+250.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacja oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczesnie informuje że zgodnia z art. 79 par. 1 utsawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 27.01.2014r. o godz. 11.00 zostaną przeprowadzone oględziny na działce nr ew. 661 w Lutomiersku w celu odniesienia sie do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 38 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego na działce nr ew. 661 w Lutomiersku
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:09.01.2014 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:09.01.2014 13:23