Ogłoszenie

          Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje
do publicznej wiadomości, iż PGE Dystrybucja S.A. wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o pow. 126 m² o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29 o pow. całkowitej 0,4436 ha, niezbędnej na wybudowanie kablowej linii energetycznej 110 kV.
           Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 144 ust. 3 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm), Starosta Pabianicki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie
2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób
w postępowaniu o ograniczenie sposoby korzystania z w/w nieruchomości. 
           Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa
Powiatowego w Pabianicach lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, I piętro, pokój 103, tel. (42) 225 40 58.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie dot. ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o pow.126 m2 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-18,działka nr29
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:04.02.2014 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:04.02.2014 10:57