Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 tekst jednolity) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla STATOIL FUEL i RETAIL POLSKA Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ze stacji paliw STATOIL Nr 518 w Pabianicach do kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Wspólnej w Pabianicach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 21.02.2014r. o godz. 11.00 zostaną przeprowadzone ogldziny na stacji paliw STATOIL Nr 518 w Pabianicach przy ul. Łaskiej 3/5 w celu odniesienia się do wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 3 - odprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji paliw STATOIL Nr 518 w Pabianicach ul. Łaska 3/5
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:12.02.2014 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:12.02.2014 15:33