Pabianice, dnia 11 marca 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń w obrębie 1 Barycz


W dniu 11 marca 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się II przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w gm. Dobroń,
w obrębie 1 Barycz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 587
o pow. 0,2000 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr SR1L/00061511/8, stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń, w obrębie 1 Barycz
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:11.03.2014 16:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:11.03.2014 16:22