Pabianice, dnia 11 marca 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 301/2, położonej w gm. Pabainice w obrębie 18 Piątkowisko


W dniu 11 marca 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w gm. Pabianice,
w obrębie 18  Piątkowisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/2
o pow. 0,2631 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00041176/2, stanowiącej
własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 370 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt  tysięcy złotych).

Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 301/2, położonej w gm. Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:11.03.2014 16:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:11.03.2014 16:26