Pabianice, dnia 25 marca 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej,
położonej w gm. Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działka 966/2


W dniu 25 marca 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg
ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej,
położonej w gm. Lutomiersk w obrębie 14 Lutomiersk, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 966/2 o pow. 0,1700 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr SR1L/00060707/2,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 250,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, położonej w gm. Lutomiersk, obręb 14 Lutomiersk, działka nr 966/2
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:25.03.2014 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:25.03.2014 13:36