Na podstawie art. 61 par. 4 i art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informujemy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o. na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego R-N17 od hm 23+04-24+18 na rurociąg PCV o śr. 400 mm na działkach nr ew. 101/3, 102/3, 103/3, 104/1, 105/3, 105/7, 106/1 w miejscowości Konstantynowie Łodzkim ul. Łąkowa.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłozoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w siedzibie tut. Wydziału.
Jednoczesnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 15.04.2014r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone ogledziny na ww. działkach w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łąkowej w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 14 - przebudowa rowu melioracyjnego R-N17na działkach 101/3, 102/3, 103/3, 104/1, 105/3, 105/7, 106/1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Łąkowa
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:31.03.2014 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak