Pabianice, dnia 23 kwietnia 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 145 i nr 146, położonych w Konstantynowie Łódzkim, 
przy ul. Kolejowej

W dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestrosty,
odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Kolejowej,  w obrębie K-13,
 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 145 o pow. 0,2513 ha
oraz działka nr 146 o pow. 0,5069 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00050246/8,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu -  brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - brak
Cena wywoławcza działki nr 145 - 226 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Cena wywoławcza działki nr 146 - 456 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) plus podatek  VAT 23%
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II przetargu dot. działek nr 145 i 146 położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:23.04.2014 14:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:23.04.2014 14:37