Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp z o.o. na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dachu budynku usługowego, drogi wewnetrznej i chodników oraz miejsc parkingowych na terenie EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o. w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łąkowej zlokalizowanego na działkach nr ew 101/3, 102/3, 103/3, 104/1, 105/3, 105/7, 106/1, obr. K-18.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokuntację oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 18 - odprowadzenie ścieków opadowych z terenu działek 101/3, 102/3, 103/3, 104/1, 105/3, 105/7, 106/1, obr. K-18 w Konstantynowie Ł.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:25.04.2014 15:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:25.04.2014 15:55