Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Rafała Bieruta - Mordylak na likwidację rowu melioracyjnego bez nazwy od km 1+178 do km 1+299 tj. na długości L=121 m przebiegającego na działkach nr ew. 38, 37, 84 w m. Markówka gm. Dobroń.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną  dokumentacją oraz wnieść uwagi w siedzibie tut. wydziału w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 19 - likwidacja rowu melioracyjnego na działkach nr ew. 38, 37, 84 w Markówce gm. Dobroń
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:05.05.2014 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:05.05.2014 14:53