Pabianice, dnia 06 maja 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 301/2 , położonej w gm. Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko

W dniu 06 maja 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/2 o pow. 0,2631 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00041176/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 301/2, położonej w gm. Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:06.05.2014 12:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:06.05.2014 12:33