Na podstawie art. 61 par. 4 i art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na wykonanie urządzenia wodnego w tym wylotu W1 o śr. 900 mm usytuowanego w lewej skarpie rzeki Pabianki w km 1+016 posadowionego na rzędnej dna 177,67 m npm.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 24 - wykonanie wylotu W1 o Sr. 900 mm w km 1+016 rzeki Pabianki w Pabianicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:16.05.2014 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:16.05.2014 14:43