Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 145) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Ubojni Trzody Chlewnej Teresa i Jerzy Struszczyk na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu ubojni trzody chlewnej w Babicach projektowanym wylotem W-3 do stawu ziemnego na działce nr ew. 68.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w siedzibie tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 06.06.20147r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działki 68 w Babicach gm. Lutomiersk w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 26 - odprowadzenie ścieków opadowych z terenu ubojni trzody chlewnej w Babicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.06.2014 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:06.06.2014 14:31