Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Konstantynów Łódzki na wykonanie urządzeń wodnych tj.:
1. likwidację rowu przydrożnego przebiegającego po wschodniej stronie pasa drogowego ul. Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ul. Łódzkiej do istniejącego rowu na długości L=145 m.
2. likwidacja rowu odpływowego przebiegającego wzdłuż działek o nr ew. 44/1, 44/2, 45, 46 obr. K-18 w Konstantynowie Łódzkim na długości L=39 m
3. wykonanie drenażu z rur PCW o śr. 12,5 cm w dnie likwidowanego rowu w pasie ul. Łąkowej na długości L=145 m.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w siedzibie tut. Wydziału.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 17.06.2014r. o godz. 10 zostaną przeprowadzone oględziny na ul. Łąkowej i na działkach o nr ew. 35/11, 35/12, 35/3, 35/4, 35/6, 44/1, 44/2, 45, 46 w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na rogu ulicy Łąkowej i Łódzkiej w Konstantynowie Łódzkim.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 28 - liwidacja rowów na ul. Łąkowej w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:04.06.2014 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:06.06.2014 14:31