I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z dn. 20 czerwca 2001 r.), Starostwo Powiatowe
w Pabianicach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę:

Stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 234/22 w Pawlikowicach obejmującą budowę wieży o wys. 50 m wraz z antenami i kontenerem technologicznym oraz przyłączem energetycznym z rozdzielni n.n. od dz. nr ewid. 4
w gm. Dłutów do stacji na działce nr 234/22 w Pawlikowicach gm. Pabianice

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa Pabianice ul. Piłsudskiego 2.

Pabianice, dnia 16.05.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 234/22 w Pawlikowicach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Data publikacji:19.05.2005 09:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Dorota Chojak
Data aktualizacji:19.05.2005 09:32