Pabianice, dnia 17 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 301/2 , położonej w gm. Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko

W dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w gminie Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/2 o pow. 0,2631 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00041176/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wwyniku III przetargu dot. działki nr 301/2, położonej w gm. Pabianice, w obrębie 18 Piątkowisko
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Data publikacji:17.06.2014 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Grzelak
Data aktualizacji:17.06.2014 13:37