Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o.o. NOWA SZKOŁA na:
1. wykonanie urządzeń  wodnych na działce nr ew. 2 obr. K-13 w Konstantynowie Łódzkim w następujący sposób:
- przebudowę rowu melioracyjnego R-N17 w km 0+169 do km 0+174 na długości L=5,0 m poprzez wymianę rur przepustu z śr. 800 mm na rury o śr. 1200 mm,
- zamontowania wylotu o śr. 400 w przepuście na rowie R-N17 w km 0+172
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu Zakładu NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. położonego na działkach nr ew. 6/12, 6/2, 6/20 obr. K-13 w Konstantynowie Łódzkim projektowanym wylotem o śr. 400 do rowu melioracyjnego w km 0+172.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożona dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 4.07.2014r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie zakładu NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. przy ul. Srebrzyńskiej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 33 - wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 2 obr. K-13 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:17.06.2014 16:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:17.06.2014 16:28