Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145 ) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla GREEK TRADE Sp. z o.o. na:
1. wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowa rowu melioracyjnego R-8s w km 0+330 na działce nr ew. 114 w Świątnikach poprzez zamontowanie wylotu o śr. 200 PVC,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych do rowu melioracyjnego R-8s projektowanym o śr. 200 na działce nr ew. 114 w Światnikach.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 15.07.2014r. o godz. 11 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działek nr ew. 114, 439, 27/3, 26/1, 26/1, 25/1 Świątnikach w celu odniesienia się do wniosku.
Spotkanie rozpocznie się przy wjeździe do zakładu Greek Trade w Porszewicach 18 gm. Pabianice.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 30 - odprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych do rowu melioracyjnego R-8s wylotem o śr. 200 na działce nr ew. 114 w Świątnikach.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:30.06.2014 16:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Rzempowska
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:30.06.2014 16:28