Na podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 poz. 145) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Henryka Augustyniaka na wykonanie urządzenia wodnego w Konstantynowie Łódzkim na terenie działki nr ew. 88 obr. K-15 tj. przebudowę rowu od km 0+252 do km 0+272 poprzez zamontowanie rurociągu o śr. 400.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z dokumentacja oraz wnieść uwagi w tut. Wydziale.
Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 7.07.2014r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działki nr ew. 88 obr. K-15 w Konstantynowie Łódzkim w celu odniesienia się do wniosku.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 39 - przebudowa rowu na działce nr ew. 88 obr. K-15 w Konstantynowie Ł. na rurociąg o śr. 400
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Data publikacji:30.06.2014 16:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Borowiec
Data aktualizacji:30.06.2014 16:56