Zawiadomienie o pozwoleniu na budowę i modernizację ulicy Kościelnej (kat. XXV)

­

Konstantynów Łódzki, dnia 7 sierpnia 2014 roku

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, zawiadamia o wydaniu przez Starostę Pabianickiego decyzji nr 248/2014 w dniu 7 sierpnia 2014roku, znak: AB.6740.220.2014.MK o pozwoleniu na budowę i modernizację ulicy Kościelnej (kat. XXV) na odcinku od ulicy Łódzkiej za przepust na rzece Łódce wraz z budową przepustu (kat. XXVIII), budowę odcinka ulicy Cegielnianej (kat. XXV) wraz z przepustem na rzece Łódce (XXVIII), budowę sieci wodociągowej (kat. XXVI), budowę odwodnienia nawierzchni, instalacji oświetlenia terenu oraz przebudowę sieci gazowej (kat. XXVI), przewidziane do realizacji na terenie działek nr ewid. 21, 52, 80, 81 obręb K-18 oraz działek nr ewid. 13/4, 68/1, 68/2, 68/3, 78, 85/3 i 90/33 obręb K-19 w Konstantynowie Łódzkim.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji i aktami sprawy w siedzibie oddziału zamiejscowego Starostwa Powiatowego – Wydziału Architektury i Budownictwa w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, pok. Nr 14. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku- Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia otrzymania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o pozwoleniu na budowę i modernizację ulicy Kościelnej (kat. XXV)
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.08.2014 11:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.08.2014 11:24 Zawiadomienie o pozwoleniu na budowę i modernizację ulicy Kościelnej. (Dorota Chojak)