Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Ner w km 82+940 w m. Kazimierzu.

­


Na podstawie art. 61 par. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póź. zm.) oraz z art. 127 ust. 6 ust. 7a ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z póź. zmian.) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w dniu 18.08.2014r.  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnej Spółki Wodnej w Lutomiersku na:
1. piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki ner w km 82+940 za pomocą jazu żelbetowego w m. Kazimierz gm. Lutomiersk,
2. pobór wód powierzchniowych z rzeki ner z ujęcia prawego w km 83+132 i z ujęcia lewego w km 82+968 do celów nawodnień rolniczych w m. Kazimierz, Lutomiersk i Zdziechów,
3. zrzut wody do rzeki Ner wylotem W1 w km 82+070, wylotem W2 w km 81+370 i wylotem W3 do rzeki Lubczyny w km 1+320,
oraz zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą w związku z piętrzeniem wód rzeki Ner w km 82+940 za pomocą jazu żelbetowego służącego dla potrzeb nawodnień rolniczych w m. Kazimierz gm. Lutomiersk.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z operatem wodnoprawnym oraz wnieść uwagi w terminie czternastu dni od dnia zawiadomienia w tut. Wydziale.

Komentarz

­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Ner w km 82+940 w m. Kazimierzu.
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.09.2014 16:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.09.2014 16:21 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)