Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji nr 299/2014 o pozwoleniu na budowę i modernizację ulicy Łąkowej (kat. XXV) na odcinku od ulicy Łódzkiej do przepust na rzece Łódce

­

Konstantynów Łódzki, dnia 11 września 2014roku

ZAWIADOMIENIE

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa, oddział zamiejscowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, zawiadamia o wydaniu przez Starostę Pabianickiego decyzji nr 299/2014 w dniu 11 września 2014roku, znak: AB.6740.259.2014.MK o pozwoleniu na budowę i modernizację ulicy Łąkowej (kat. XXV) na odcinku od ulicy Łódzkiej do przepust na rzece Łódce wraz z budową przepustu (kat. XXVIII), budowa sieci wodociągowej (kat. XXVI), budowa odwodnienia nawierzchni, instalacji oświetlenia terenu, przewidziane do realizacji na terenie działek nr ewid. 20/1, 20/2,21, 22, 33, 44/2, 52 obręb K-18 w Konstantynowie Łódzkim.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji i aktami sprawy w siedzibie oddziału zamiejscowego Starostwa Powiatowego – Wydziału Architektury i Budownictwa w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2, pok. Nr 14.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku- Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia otrzymania.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie dotyczące wydania decyzji nr 299/2014 o pozwoleniu na budowę i modernizację ulicy Łąkowej (kat. XXV) na odcinku od ulicy Łódzkiej do przepust na rzece Łódce
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2014 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.09.2014 11:34 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)