Informacja o wyniku I przetargu dot. nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach, w obrębie P-19 przy ul. Bugaj 93C, działka nr 39 i przy ul. Bugaj 93 B, działka nr 40

­

Pabianice, dnia 3 grudnia 2014 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach, w obrębie P-19,
 przy ul. Bugaj 93C, działka nr 39 i przy ul. Bugaj 93B, działka nr 40 


W dniu 25 listopada 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Pabianicach,
w obrębie P-19, przy ul. Bugaj 93C, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39
o pow. 0,0065 ha oraz przy ul. Bugaj 93B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 40 o pow. 0,0273 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00049687/1,
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 3 osoby.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 10 069,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy  sześćdziesiąt dziewięć złotych)
plus podatek VAT 23%.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 16 610,00 zł
(słownie: szesnaście tysięcy sześćset dziesięć  złotych)
plus 23% podatku VAT.
Nabywcami w/w nieruchomości są Bożena i Marian małż. Błoch.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I przetargu dot. nieruchomości gruntowej położonej w Pabianicach, w obrębie P-19 przy ul. Bugaj 93C, działka nr 39 i przy ul. Bugaj 93 B, działka nr 40
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:Krzysztof Habura
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2014 11:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.12.2014 11:09 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)