Przedmiot działania Komisji Statutowo - Regulaminowej

­

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI
STATUTOWO - REGULAMINOWEJ

 1. Komisja współdziała z:
  • Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Rady,
  • Zarządem Powiatu,
  • Sekretarzem Powiatu,
  • Skarbnikiem Powiatu,
  • Biurem Rady Powiatu.
 2. Przedmiotem i głównymi kierunkami działania Komisji są w szczególności
  sprawy związane z:
  • przygotowaniem projektu Statutu Powiatu Pabianickiego,
  • proponowaniem zmian w uchwalonym Statucie,
  • zaopiniowaniem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Pabianickiego,
   przygotowanego przez Zarząd Powiatu,
  • opiniowanie wniosków w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa,
  • opiniowanie pozostałych regulaminów wnoszonych pod obrady Rady Powiatu,
  • przygotowywanie wszelkich projektów regulaminów zleconych przez Radę Powiatu,
  • przygotowywanie projektów zmian granic Powiatu Pabianickiego,
  • tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją powiatowych jednostek organizacyjnych,
  • tworzeniem i przystępowaniem do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni
   oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
  • tworzeniem i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich,
  • opiniowanie wniosków w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy,
  • opiniowanie wniosków w stosunku do radnych naruszających zasady określone
   w ślubowaniu radnego bądź przepisy Statutu Powiatu.
 3. Opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwał w sprawach wymienionych w pkt. 2
 4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przedmiot działania Komisji Statutowo - Regulaminowej
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2014 13:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.12.2014 13:05 Przedmiot działania Komisji Statutowo - Regulaminowej V kadencja (Dorota Chojak)