Informacja o wyniku III przetargu dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej obręb K-2 działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7

­

Pabianice, dnia 15 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej,
obręb K-3, działki nr 42/1, nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7

W dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej, obręb K-3,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 42/1 o pow. 0,3060 ha, nr 42/2 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/3 o pow. 0,3270 ha, nr 42/4 o pow. 0,3270 ha, nr 42/5 o pow. 0,3270 ha,
nr 42/6 o pow. 0,3270 ha, 42/7 o pow. 0,3270 ha, objętej księgą wieczystą KW LD1P/00033617/5, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
Cena wywoławcza dla każdej z licytowanej działki nr 42/2, nr 42/3, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 42/7 –
212 550,00 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Cena wywoławcza dla działki nr 42/1 – 198 900,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) plus podatek VAT 23%
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III przetargu dot. nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej obręb K-2 działki nr: 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2014 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2014 13:34 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)