Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 77, położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-15

­

Pabianice, dnia 17 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 77, położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-15
przy ul. Srebrzyńskiej

W dniu 09 grudnia 2014 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty, odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Srebrzyńskiej, w obrębie K-15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 77 o pow. 0,4009 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr LD1P/00050242/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1 osoba.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 343 400,00 (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych).
Nabywcami w/w nieruchomości jest Wróbel Development Spółka Jawna.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 77, położonej w Konstantynowie Łódzkim w obrębie K-15
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 - Biuro Zarządu Powiatu
Informację opublikował:Dorota Chojak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2014 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.12.2014 13:50 informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 77, położonej w Konstantynowie Łódzkim (Dorota Chojak)