OŚ.6341.70 - odprowadzenie ścieków opadowych z rejonu ulicy Demokratycznej w Łodzi do rzeki Olechówki w km 3+400

­

Na podstawie art. 61 par. 4, art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasta Łódź na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych z rejonu ulicy Demokratycznej w Łodzi lewobrzeżnym wylotem kanału deszczowego o śr. 0,5 m nr 82 (wg PG nr 26) do rzeki Olechówki w km 3+400.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją, wnieść uwagi oraz wypowiedzenia się w sprawie w tut. Wydziale.

Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OŚ.6341.70 - odprowadzenie ścieków opadowych z rejonu ulicy Demokratycznej w Łodzi do rzeki Olechówki w km 3+400
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2015 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2015 13:14 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)