6341 29 - wykonanie urządzeń wodnych w ciagu ulicy Zachodniej w Ksawerowie na działce 1885

­

Zgodnie z art. 61 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa  (Dz.U. z 2013r. poz. 267) oraz art. n127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 20105 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu na wniosek z dnia 23.06.2015r. uzupełniony w dniu 21.08.2015r. pana Mateusza Jurczyka z firmy MATPROJEKT Mateusz Jurczyk postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące likwidację 14 odcinków istniejącego rowu w ciągu ulicy Zachodniej (strona prawa) w Ksawerowie na działce nr ew. 1885, likwidację 12 istniejących przepustów na powyższym rowie, przebudowę na rów chłonny 7 odcinków istniejącego rowu w ciągu ulicy Zachodniej (strona prawa) w Ksawerowie na dz. nr ew. 1885, budowę dwóch nowych rowów chłonnych w ciągu ulicy Zachodniej (strona prawa)oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pomocą powyższych rowów chłonnych.
W tut. Wydziale mozna zapoznać się z dokumentami oraz wnieść uwagi w sprawie do dnia 17.09.2015r.
Jednoczesnie informujemy że na podstawie art. 79 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 24.09.2015r. o godz. 9.30 zostaną przeprowadzone oględziny w terenie w celu odniesienia się do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:6341 29 - wykonanie urządzeń wodnych w ciagu ulicy Zachodniej w Ksawerowie na działce 1885
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.09.2015 08:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.09.2015 08:06 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)