Zawiadomienie 6341 38 - przejście ciepłociągiem pod dnem rzeki Łódki w km 1 451 w Konstantynowie Łódzkim

­

Na  podstawie art. 61 par. 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, Starostwo Powiatowe w Pabianicach w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla VEOLIA Energia Łódź S.A na przejście ciepłociągiem  - czterema rurami preizolowanymi o śr. 200 (310) pod dnem rzeki Łódki w km 1 451 w Konstantynowie Łódzkim w okolicy ulicy Łaskiej.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w tut. Wydziale.
Jednoczeście informujemy. że zgodnie art. 79 par. 1 ustawy z dnia z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 6.10.2015r. o godz. 11.00 zostaną przeprowadzone oględziny na terenie działki nr ew. 138 obr. K-12 w Konstantynowie Łódzkim w celu odniesienia się do wniosku. Spotkanie rozpocznie się na moście na rzece Łódce w ulicy Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 38 - przejście ciepłociągiem pod dnem rzeki Łódki w km 1 451 w Konstantynowie Łódzkim
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2015 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.09.2015 12:20 Edycja dokumentu (Dorota Chojak)
28.09.2015 15:18 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)