Zawiadomienie 6341 53 - wykonanie urządzeń wodnych na działkach 240/2, 237/2, 236/2 w ul. Bacy w Petrykozach

­

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14. 06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) Starostwo Powiatowe w Pabianicach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pabianice na:
1. wykonanie urządzeń wodnych obejmujących:
a) wykonanie drenażu odwadniającego z rur NPCV o Ø 10 cm w ulicy Bacy w Petrykozach na działkach o nr ew. 240/2, 237/2, 236/2, z odprowadzeniem zebranych wód do kanału deszczowego o Ø 200 mm
b) przebudowę rowu w pasie drogi ekspresowej S-14 w km 0+95 na działce nr ew. 178/1 w Szynkielewie poprzez zamontowanie w skarpie wylotu kanalizacji deszczowej typu W-3 o Ø 200 mm,
c) odbudowa istniejącego rowu po południowej stronie ulicy Bacy w Petrykozach do parametrów b=0,4 m, n=1:1,5, t=0,3-0,6 m,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie wód drenażowych w celu odwodnienia ulicy Bacy w Petrykozach do rowu w pasie drogi ekspresowej S-14 na działce nr ew. 178/1 w Szynkielewie projektowanym wylotem W-3 o Ø 200 mm.
Osoby zainteresowane w sprawie mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją oraz wnieść uwagi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek „A”, pok. Nr 1-5, parter. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kpa w dniu 29.12.2015r. o godzinie 1000 zostaną przeprowadzone oględziny na ulicy Bacy w Petrykozach w celu odniesienia się do wniosku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawiadomienie 6341 53 - wykonanie urządzeń wodnych na działkach 240/2, 237/2, 236/2 w ul. Bacy w Petrykozach
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Borowiec
Informację wytworzył:Izabela Rzempowska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2015 09:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.12.2015 09:32 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Borowiec)