Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń, w obrębie 1 Barycz

­

                                                                              Pabianice, dnia 01 marca 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń w obrębie 1 Barycz


        W dniu 01 marca 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2, budynek A, piętro I, Gabinet Wicestarosty,
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w gm. Dobroń, w obrębie 1 Barycz, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 587 o pow. 0,2000 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr
SR1L/00061511/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Liczba osób dopuszczonych do przetargu – brak.
Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak.
Cena wywoławcza – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Przetarg rozstrzygnięty wynikiem negatywnym.

Komentarz

­

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu dot. działki nr 587, położonej w gm. Dobroń, w obrębie 1 Barycz
Podmiot udostępniający informację:95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
Informację opublikował:Małgorzata Grzelak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2016 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.03.2016 14:06 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Grzelak)