Budowa linii kablowej nn, Jadwinin, gm. Pabianice, dz. 165/9, 165/19, 165/21

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania   

        Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 25.04.2016r., Inwestor PGE Dystrybucja Odział Łódź Miasto, ul. Tuwima 58,  dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej nN, w Jadwininie, gm. Pabianice, na działkach nr ewid. 165/9, 165/19, 165/21           

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).            

O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Budowa linii kablowej nn, Jadwinin, gm. Pabianice, dz. 165/9, 165/19, 165/21
Podmiot udostępniający informację:Architektury i Budownictwa
Informację opublikował:Wojciech Kominek
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2016 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.05.2016 12:13 Usunięto załącznik Bez uwag (Dorota Chojak)
27.05.2016 12:13 Zmieniono tytuł załącznika z "z27052016.pdf" na "Zawiadomienie" (Dorota Chojak)
27.05.2016 12:12 Dodano załącznik "z27052016.pdf" (Dorota Chojak)
27.05.2016 11:34 Dodano załącznik "Bez uwag" (Wojciech Kominek)
27.05.2016 00:37 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Wojciech Kominek)
25.04.2016 13:22 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Kominek)