budowa odejścia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, w miejscowości Dobroń, ul. Szkolna, gm. Dobroń, na dz. nr ewid. 682

­

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

          Zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane, zawiadamiamy, że w dniu 13.09.2016r., Inwestor, Gmina Dobroń , dokonał zgłoszenia budowy odejścia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, w miejscowości Dobroń, ul. Szkolna, gm. Dobroń, na dz. nr ewid. 682.

           Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące w/w sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, w Wydziale Architektury i Budownictwa, budynek "C", I piętro, pokój 105 (tel. 42 225 40 57).

            O rozstrzygnięciu postępowania organ zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:budowa odejścia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, w miejscowości Dobroń, ul. Szkolna, gm. Dobroń, na dz. nr ewid. 682
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Informację opublikował:Patrycja Matyszczuk
Informację wytworzył:Anna Korycka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2016 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.10.2016 00:00 Zmiana lokalizacji dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)
14.10.2016 13:52 Edycja dokumentu (Patrycja Matyszczuk)
14.10.2016 13:51 Dodano załącznik "Przyjęcie zgłoszenia bez uwag i sprzeciwu- Gmina Dobroń - Dobroń, ul. Szkolna" (Patrycja Matyszczuk)
14.09.2016 13:40 Utworzenie dokumentu. (Patrycja Matyszczuk)